Цeнтър „Отворено образование” 

Кои сме ние?

  • Организация, развиваща нови образователни технологии, модели на управление на образователните промени, програми за гражданско образование, модели за професионално развитие на учителя, програми за обучение и развитие на училищни настоятелства и други нестопански организации в образованието
  • Организация, подпомагаща развитието на гражданското общество в образованието чрез обучение на училищни настоятелства, изграждане на мрежа от обществени съвети за развитие на образованието, чрез обучение на неправителствени организации
  • Създатели на един от големите в Югоизточна Европа центрове за гражданско образование, обучение за демокрация, толерантност, права на човека и образователни промени.
  • Основен издател на учебна литература в страната в областта на социалните умения, използването на нетрадиционни и интерактивни методи, на гражданското образование, права на човека и междукултурното образование
  • Обучаваща организация с проведени над 20 квалификационни курса през 2010г.

Еразъм+ Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Еразъм+ Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Еразъм+ Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Еразъм+ Възрастните от селските райони също заслужават личностно развитие

Управителен съвет

Председател:  проф.Енчо Герганов

Членове: 

Виржиния Вълова, акад.Евгени Головински,

ст.н.с.Георги Цанков, проф.Румен Вълчев

Изпълнителен директор:

Виржиния Вълова

Програмен директор:

проф. Румен Вълчев

Водещи обучение:

Антония Месерджиева, Весела Огнянова, Виржиния Вълова, Галина Порашка, Диана Стефанова, Дочка Иванова, Живко Цирков, Камелия Кръстева, Красимира Дамянова, Лариса Василева, Маргарита Врачовска,  Румен Вълчев, Теодор Карайончев,

Счетоводител:

Благовеста Бабачкова